VIR-BI

VIR-BI, oftewel Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - Bijzondere Informatie, regelt de wijze waarop de Nederlandse Rijksoverheid omgaat met de beveiliging van haar informatie. Er worden het Voorschrift Informatiebeveiliging - Bijzondere Informatie eisen gesteld.

bosworX is VIR-BI gecertificeerd, omdat zij voor diverse Rijksdiensten werken.