Referentie ITdelen

Een voorbeeld van ITdelen bij een Zorginstelling

"Wij hadden nog nooit van het concept ITdelen gehoord. Als directeur van een zorginstelling ben je o.a. bezig met de zorg voor cliënten, capaciteit, productie en personele opbrengsten. Er wordt gestreefd naar iets wat zo mooi omschreven wordt als een participatiemaatschappij.

De centrale overheid moet decentraliseren en ombuigen roept men dan. Mooie kretologie maar in de praktijk komt het er simpel op neer dat wij met minder geld meer diensten moeten gaan verlenen. Ik moet hiertoe als zorgdirecteur steeds meer als ondernemer acteren. Wat kan efficiënter en effectiever? 
ICT niet als kostenpost maar, als middel om kosten te verlagen, is het streven. Binnen dit kader bleek dat wij als organisatie weliswaar conform de benchmark van de branche 6% van de omzet aan ICT uitgaven, maar dat dit toch nog om een structureel bedrag van ruim € 190.000 ging. Hoe zou ik deze middelen efficiënter en effectiever in kunnen zetten? 
bosworX kruiste ons pad en die bleken daar een hele simpele oplossing voor te hebben. Ze vroegen mij:

Wist je dat jouw serverpark maar 36% van de capaciteit continue gebruikt en de rest van je ICT-investering dus voornamelijk slaapt en eigenlijk overbodig is? Zou het niet interessant zijn om servercapaciteit te delen zodat we die “slapende capaciteit” van 65% te gelde kunnen maken? 

Ja, natuurlijk zou ik dat als zorgdirecteur willen, maar dan willen jullie mij zeker naar een openbare Cloud hebben of koppelen aan de hosting van een softwarepakket als Microsoft?
De privacy en onafhankelijkheid zijn een hoog goed bij ons. Het is de identiteit van onze gehele dienstverlening. Daar kan en wil ik niet aan tornen. 
bosworX gaf aan: "Precies dat is wat je niet wilt. Altijd onafhankelijk zijn en volledig in control over integriteit en veiligheid blijven. Het delen van IT is ook vanuit deze wens ontstaan. We constateerden dat branchegenoten voor dezelfde uitdagingen staan: meer doen met minder geld, dezelfde randvoorwaarden stelden: onafhankelijkheid, integriteit en veiligheid en ook vergelijkbare ICT wensen hadden.

Bij ITdelen zorgen we er voor dat de “overbodige capaciteit” ook efficiënt ingezet wordt door deze te delen met branchegenoten. Uw identiteit en primaire processen en applicaties blijven 100% veilig en altijd autonoom. Voor veel andere algemene ICT-onderdelen en processen zou het fijn zijn als je alleen hoeft te betalen voor dat wat je wenst te gebruiken op dat specifieke moment.

Het is belangrijk dat deze processen in een privé datacenter zijn belegd, beheerd wordt door een onafhankelijke gecertificeerde organisatie en dat u in een cluster zit met alleen branche genoten.

Door overbodige capaciteit te delen met branchegenoten kunt u structureel geld besparen waarbij besparingen van meer dan 20% gangbaar zijn".

Wilt u ook meer dan 20% besparen?

Neem nu contact met ons op!