ITIL

De gehele organisatie bosworX is ITIL gebaseerd.

Onze werkwijze is volledig en optimaal ingericht conform deze standaard werkmethodiek. ITIL staat voor Information Technology Infrastructure Library. Het is dé internationale standaard voor het beheer van processen binnen professionele dienstenorganisaties. Iedere stap in de processen wordt in een gecertificeerd ITIL systeem vastgelegd en automatisch 'gemonitord'. Hiermee is er direct 100% controle over alle processen, de geleverde kwaliteit en de communicatie naar alle participanten toe.