ISAE3000

ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. ISAE 3000 is de internationale opvolger van de Amerikaanse SAS 70-certificering. In tegenstelling tot SAS 70 is ISAE 3000 een internationale standaard. Het rapport toont aan dat de interne beheerprocessen die bosworX heeft ingericht ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven. Met deze onafhankelijke toetsing geeft de organisatie (potentiële) klanten bovendien zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening. Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.auditconnect.nl