Wat is ITdelen ?

Delen van Succes

Crowdfunding, Shared Service Centers, Green Cars, Peerby, de deeleconomie, en zo kunnen we nog even doorgaan. Er lijkt geen eind aan te komen. Binnen onze individualistische samenleving lijken we ons zowel prive als zakelijk steeds meer te gaan realiseren dat samenwerken tot opmerkelijk grootse resulaten kan leiden. Lees verder

Delen

Bij delen is er sprake van gelijkwaardigheid en een transparante opbrengst voor alle deelnemers. Dit geldt voor zowel de afnemers als de facilitators. Bij een verkeerde vorm van samenwerken, wat veelal commercieel vermarkt wordt als sharing, is er geen gelijkwaardigheid en zijn de wederzijdse opbrengsten troebel en veelal onevenwichtig verdeeld.

Delen van IT

Wat deel je en wat levert dat mij op?
Recent onderzoek van onder meer TNO geeft aan dat bij organisaties veelal slechts 36% van de servercapaciteit daadwerkelijk continue gebruikt wordt. Daar zijn vele redenen voor. Soms dient men een extra server aan te schaffen omdat twee pakketten niet op dezelfde server kunnen staan. Lees verder

Gelijkwaardig en transparant

Delen van IT is gebaseerd op gelijkwaardigheid en transparante opbrengsten voor alle deelnemers. We brengen organisaties van dezelfde omvang binnen eenzelfde branche bij elkaar en bepalen samen welke opbrengsten we kunnen realiseren middels het delen van IT middelen. Lees verder

Is ITdelen interessant voor uw bedrijf?

U heeft zelf het beste inzicht in uw jaarlijkse ICT investeringen en operationele lasten. Om wat voor bedrag zou het gaan als u alle platform gerelateerde investeringen en operationele kosten in ogenschouw neemt? Het gaat hier om een structurele verlaging van uw kosten en waarschijnlijk de moeite waard om dit door bosworX ICT voor u inzichtelijk te laten maken.